Tomasz Jaeschke

ENGLISH

 

Catholic theologist and philosopher, religious educationalist (graduate of University of Vienna and Pontifical Academy of Theology in Krakow), Peer-Coach-Madiator (Pedagogical University in Vienna), the only priest of people and animals in Europe, author of two books: "Nierządnice" (KOS 2006) and "La Lacrima di Dio" (ASC Design Office 2016), nonconformist, the creator of ASC AnimalSpiritChurch - the only church for people and animals in the world.

 

More Information


POLSKI

 

Teolog i filozof katolicki, pedagog religijny (ukończone studia na uniwersytecie w Wiedniu oraz na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie), Peer-Coach-Mediator (Akademia Pedagogiczna w Wiedniu), jedyny w Europie duszpasterz ludzi i zwierząt, autor dwóch pozycji książkowych: „Nierządnice” (KOS 2006) oraz „La Lacrima di Dio” (ASC oraz Biuro Projektowe 2016). nonkonformista, założyciel  ASC AnimalSpiritChurch, pierwszego i jedynego na świecie Kościoła dla ludzi i zwierząt.

 

Dalsze informacje


DEUTSCH

 

Kath. Theologe und christlicher Philosoph, Religionspädagoge (Universität Krakau und Universität Wien), der einzige in Europa Tier-Mensch-Seelsorger;  Peer-Coach-Mediator, Buchautor („Nierzadnice“, 2006 KOS und  „La Lacrima di Dio“, ASC und Biuro Projetowe 2016); Querdenker, Gründer von ASC AnimalSpiritChurch, der weltweit ersten Kirche für Mensch und Tier!

 

Weitere Informationen

Animalpastor Thomas Jaeschke